Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme
19. søndag i det allminnelige kirkeår

God søndag!

Tenke på

(+7 år, eller en leser for alle)

Nederst her finner dere forslag til aktiviteter dere kan gjøre som søndagsskole hjemme. Men først kan dere lese litt om søndagens evangelium.

«Båten var alt langt ute på sjøen, og kjempet hardt med bølgene, for vinden stod stikk imot. Da, ut på natten, i fjerde vakt, kom han hen mot dem, vandrende på sjøen. Da disiplene fikk se ham komme der på sjøen, ble de slått med redsel; de mente det måtte være et gjenferd de så, og skrek høyt.

Men i det samme talte Jesus til dem: «Fatt mot,» sa han, «det er meg; vær ikke redde.»»

I denne søndagsevangelium hører vi en fortelling om da Jesus gikk på vannet. En gang gikk Jesus opp på et fjell for å be. Disiplene hans brukte en båt til å krysse Gennesaretsjøen. Da kvelden kom, begynte det å blåse, og bølgene ble høye. Sent den kvelden kom Jesus for å møte disiplene sine. Han gikk på vannet for å komme til båten. Disiplene så at han gikk på vannet. De ble redde. De trodde han var en ånd. Jesus ropte til dem: «Det er meg. Frykt ikke!» Peter ville også gå på vannet. Jesus sa at Peter skulle komme til ham. Peter gikk ut av båten. Han begynte å gå på vannet mot Jesus. Fordi det blåste så kraftig, ble Peter redd. Han begynte å synke ned i vannet og ropte på Jesus at han måtte redde ham. Kristi tok Peters hånd. Han spurte Peter hvorfor han ikke hadde større tro. Da Jesus og Peter kom til båten, stilnet stormen. Alle disiplene hyllet Jesus. De visste at han var Guds Sønn.

Disiplene befinner seg midt ute på Gennesaretsjøen. Selv om de er 12 menn i båten og flere med fiskererfaring, så er ikke motet helt på topp. Det blåser opp til storm. Båten stamper mot bølgene og de har motvind. I tillegg er ikke Jesus med dem om bord i båten. Og når han kommer, så tror de at de ser et spøkelse, et gjenferd. De skriker av angst.  Mens disiplene roper og skriker og tror de ser et gjenferd, så møter Jesus dem med fred og trøst. Han sier «Det er meg. Frykt ikke!» Livet kan av og til oppleves som en storm. I evangelium finner vi trøst fordi Jesus kan stille ulike stormer i våre liv.

Aktiviteter

1. Hjelp Jesu å gå på vannet.

(+5 år)

 

 

 

 

2. Memo spill

(+3 år)