Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

God søndag!

Tenke på

(+7 år, eller en leser for alle)

JESUS VIL NÅ UT TIL ALLE MENNESKER

En kvinne som ikke tilhørte Jesus sitt folkeslag kommer til ham og ber om hjelp. Han forklarer til disiplene sine at han selv ikke er sendt til andre folk.

Når han sier det mener han at så lenge han selv vandrer blant folk på jorden, så skal han først og fremst hjelpe sitt eget folk å finne tilbake til Gud. For de var Guds utvalgte folk. Men det betyr ikke at det han sa og gjorde bare var for dem.

Dermed viste han disiplene at det skulle bli deres oppgave å forkynne Guds rike for alle folkeslag. Det sa han også før han dro opp til himmelen.

Når  kvinnen ikke gir seg og likevel kommer til Jesus, gjør han som hun ber om. Fordi hun viser så stor tro på ham, helbreder han kvinnens datter. Gjennom henne viser Jesus at alle som ønsker det får møte ham.

Jesus vil nå ut til alle mennesker. Denne oppgaven ga han disiplene og til hele Kirken. Jesus vil at du og jeg skal nå ut til folk i dag med hans glade budskap at vi får være Guds barn. Han vil at alle mennesker på jorden skal samles som Guds barn. Hvordan kan vi hjelpe ham?

Her er noen tips:

1) Begynne med vår egen familie. Vi kan samles til bønn.

2) Vi kan be for maten også når vi har gjester på besøk. Da deler vi troen med dem.

3) Vi kan invitere venner med til kirken på søndag, på samme måte som vi inviterer dem hjem til oss selv eller til å bli med på tur.

Har du selv noen ideer til hva du kan gjøre?

Aktiviteter

1.Puslespill

(+4 år)