Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme
5. søndag i påsketiden

God søndag!

Nedenfor finner du forskjellige ting du kan gjøre som søndagsskole hjemme.
Du kan se og lytte til  Sunnivas evangelieforklaring, som handler om Guds himmel hvor det er mange boliger. Du kan også lese litt om hvorfor Jesus er veien til himmelen. Nederst finner du aktiviteter.

Evangelieforklaring

(+3 år)

Tenke på

(+7 år, eller en leser for alle)

«Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg.» Joh. 14,6

Hvem er Faderen? Faderen er første person i Treenigheten. Han er skaperen av alt som finnes; naturen og alle mennesker. Vi kaller ham for «Faderen», eller bare for «Far». Det er fordi han er en himmelsk Far for alle oss mennesker her på jorden. Han skapte oss fordi han ville det.

Men kjenner Jesus veien til Faderens hus?

Ja!

Jesus kom fra Faderen og har alltid kjent ham. Vi sier at Jesus er Sønnen, for han er Sønnen til vår himmelske Far. Sønnen er andre person i Guds Treenighet. Jesus var Gud selv! Han kom til jorden og ble et menneske som oss. Gud elsker alle mennesker og vil at vi skal komme til ham i himmelen når livet vårt her på jorden tar slutt, der hvor det er mange boliger. Jesus viste oss hva Guds kjærlighet til hvert enkelt menneske er.

Men hvorfor sier vi at Jesus er veien?
Da Jesus døde på korset og stod opp igjen fra de døde banet han vei for oss, en ny vei som leder til Gud. Jesus har laget veien til Faderen helt alene!

Å gå en vei for første gang kan være både spennende og kanskje litt skummelt; for eksempel det å gå veien til en ny skole eller til ny kamerat. Da kan det være veldig fint å gå sammen med en som kjenner veien fra før, og vet hvor dere skal. Jesus er en slik venn for oss, som går den ukjente veien sammen med oss i livet vårt. Hvis vi vil, hvis vi velger det, er Jesus alltid med oss i livet vårt! Vi kan alltid be en liten bønn inni oss selv, og Jesus kommer og følger oss hver dag og hvert minutt av vårt liv – hvis vi vil. Han viser oss veien til Gud.

Kan du nå svare på hvorfor Jesus kaller seg selv for veien?

 

 

Aktiviteter

1. Puslespill

(+4 år)

 

2. Lag en plakat som viser veien.

(+6 år, med hjelp av noen eldre)

3. Sett inn riktig ord.

(+9 år)