6. søndag i påsketiden

God søndag!

Hipp, hipp, hurra for 17. mai!

Evangelieforklaring

(+3 år)

 

Tenke på

(+7 år, eller en leser for alle)

I dag feirer vi Norges nasjonaldag, som er Grunnlovsdagen. Grunnloven er en lov som inneholder grunnleggende regler for Norge. Hvis vi elsker Norge, skal vi også alltid respektere og holde Norges lover.

«Dersom dere virkelig holder av meg, da holder dere også mine bud», sier Jesus.

I denne søndagens tekst minner Jesus disiplene på at de budene han har gitt dem, skal de holde. Jesus forklarte disiplene sine om at hvis de virkelig elsker ham, må de huske på alt det viktige han har sagt og holde hans bud.

Men hva er egentlig Jesus sitt bud til oss?

Mange fulgte godt med på det Jesus sa og gjorde. En gang spurte en mann ham: «Hvilket bud er det første av alle?» Det han egentlig mente med å spørre slik var: Hva er aller viktigste vi alltid må huske på å gjøre? Og finnes det noen regler som er viktigere enn de andre? Jesus svarte da:

«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Jesus sier med dette at det største og viktigste budet vi alltid må huske på, det er at vi skal ha kjærlighet, og at vi skal vise dette. Vi skal elske Gud, og vi skal elske vår neste. Vår neste er alle mennesker vi møter eller har med å gjøre. Jesus sier her at det er kjærligheten til Gud og til andre mennesker rundt oss som er det viktigste av alle bud vi har fått. Dette budet som Jesus gav oss kaller vi for Det dobbelte kjærlighetsbudet, fordi det handler om to som vi skal elske: Gud og mennesker.

Kanskje synes vi  at regler er litt kjedelige. Mamma og pappa bestemmer over oss, og sier hva vi får lov til og ikke får lov til.  Men grunnen til at foreldrene våre lager regler for oss, er at de vil at vi skal ha det bra.

Også den norske Grunnloven, som vi feirer i dag på 17. mai, har mange regler som gjelder for hele nasjonen. Men så er det også fint at det er noen som passer på oss. Grunnlovens regler er der for at vi alle skal ha det bra her i landet.

For alle som får barn og blir foreldre, blir det å gi barna sine omsorg og kjærlighet det aller viktigste i livet. (I tillegg til at de som blir foreldre selvsagt skal fortsette å vise nestekjærlighet til alle andre mennesker også.) For Gud, som er alles far, er det også det aller viktigste at vi alle får del i hans omsorg og kjærlighet til oss. Derfor er dette den viktigste regelen Jesus gir oss: at vi skal være gode mot hverandre. Det er mye vi av og til kan glemme av gode skikker vi har lært om hjemme og på skolen, og vi vil likevel kunne tilgis dette – men vi kan aldri glemme å vise kjærlighet til Gud og andre mennesker. Det er det eneste vi aldri, aldri kan glemme, sier Jesus.

 

 

 

 

Aktiviteter

1. Puslespill

(+4 år)

 

2. Lag en plakat

(+4 år, med hjelp av noen eldre)

 

3. Husker du? Evangeliet fra sist søndag. Sett inn riktig ord.

(+9 år)

kommer…