Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

God søndag!

Evangelieforklaring

(+3 år)

Tenke på

(+7 år, eller en leser for alle)

I denne søndagens første lesningen får vi høre om hva Maria, disiplene og andre venner av Jesus gjorde etter Jesu himmelfart.

Etter at Jesus hadde steget opp til himmelen fra Oljeberget, vendte disiplene tilbake til Jerusalem. De elleve disiplene (Peter, Johannes, Jakob, Andreas, Filip, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob – sønn av Alfeus, Simon og Judas) møttes og kom sammen med Maria, Jesu mor, og andre av Jesu slektninger og venner. De sto da alle og ba sammen inne i et hus i Jerusalem.

 

«De fortsatte trofast å komme sammen for å be»

Med dette gjorde de akkurat det som Jesus hadde bedt dem om å gjøre: De skulle alle møtes i Jerusalem og sammen vente på Den Hellige Ånd, som han hadde lovet å sende dem. De ventet og ba sammen i ti dager. Det var Maria som ledet dem i bønn.

Det er helt normalt at når du savner noen, så vil du gjerne være nær noe eller noen som minner deg om denne personen. Slik var det også for disiplene. De savnet Jesus, men var glade at de kunne være sammen med Maria og be med henne. Maria var jo den personen som sto Jesus aller nærmest gjennom hele hans liv. Hun var jo hans mor, han kom fra henne og lignet på henne i ett og alt. Disiplene ville være nær Maria, for i henne så de Jesus; i ansiktstrekkene hennes, i tonen i stemmen hennes, i hennes godhet og vennlighet mot dem alle, og fremfor alt i den freden som utgikk fra henne. Sammen med Maria vokste troen, håpet og kjærligheten i dem. Slik ble de forberedt til å ta imot Den Hellige Ånd.

Vi burde gjøre det samme som dem.  Vi kan samle oss rundt Maria i felles bønn og vente på Den Hellige Ånds komme.  Vi er fortsatt i mai måned, som er Jomfru Marias måned. Bruk denne tiden og be gjerne rosenkransen eller maiandakten sammen med familien din. Slik kan vi forberede oss best til Pinsedag – Den Hellige Ånds komme.

 

 

 

Aktiviteter

1. Finn disiplene

(+8 år)

2. Bønnekort

(+7 år, med hjelp av voksne)

Lag et bønnekort som ligner på dine hender når du ber. Skriv på dette kortet en bønn du selv har til Jesus.

3. Bønnekrukke

(+7 år)

Du kan også lage en krukke med dine bønneintensjoner. Mal ispinner i forskjellige farger og skriv bønneintensjoner på dem med svart tusj.