Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme
Til ettertanke – Adventstid

Adventstiden

Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!» (Lukas 2,12-14)

 Glede er julens sanne gave, ikke alle de dyre gavene som krever tid og penger. Vi kan dele denne gleden helt enkelt: med et smil, en vennlig handling, litt hjelp, tilgivelse. Og den gleden vi gir, vil vi helt sikkert få tilbake. (Pave Benedikt XVI)

 Adventstiden, når vi venter på det lille Jesus-barnet i krybben, er en av Kirkens store forberedelsestider. Vi venter på julen, og mens vi venter skal vi forberede hjertene og sinnene våre. Julens store gave og under er at Guds Sønn ble født i en stall for å frelse alle mennesker som tror på ham. Adventstiden med sine forventinger, og julehøytiden med sin glede og fryd, innbyr oss til å ta i mot det lyset Gud lar skinne i mørket. Vi er heldige som er kalt til å dele lyset med menneskene rundt oss, og forene vår glede med englenes!