Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme
Til ettertanke

Påske

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. (Joh, 3.16)

Når du ser på krusifikset, forstår du hvor høyt Jesus elsket deg da. Når du ser på den hellige hostie, forstår du hvor høyt Jesus elsker deg nå.  Mor Teresa

Påsken er Kirkens største og viktigste høytid, og den rommer og favner hele menneskelivet, også alle følelsene i livene våre. Fra fryd og forventning via svik og skuffelse, gjennom angst og sorg, smerte, kaos og lidelse til lykke og triumf, fred og frelse. Fra den dypeste sorg til det klareste håp går veien fra palmesøndag til påskedag. Denne veien berører oss alle, både voksene og barn.

Vi som er kalt til å være Jesu venner, får lov til å gå korsveien sammen med ham, dele hans byrder, smake hans fortvilelse og ta del i hans jublende seier over døden. Når vi går korsveien hjemme eller i kirken, feirer påskens liturgi og lærer om påskens budskap, knyttes vi stadig nærmere til både den lidende og den seirende Jesus Kristus.