Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme
Festen for Kristi Legeme og Blod

Festen for Kristi Legeme og Blod

Corpus Christi

 

Evangelieforklaring

(+3 år)

Tenke på

(+7 år, eller en leser for alle)

Nederst finner dere forslag til aktiviteter dere kan gjøre som søndagsskole hjemme.

Men først kan dere lese denne teksten om Festen for Kristi Legeme og Blod.

 «Jeg er det levende brød, kommet fra himmelen; og den som spiser av det, skal leve i all evighet. Det brød som jeg gir, er da mitt eget legeme, hengitt for verdens liv.»

Vi viser takknemlighet når vi er glade for noe. Jesus viste kjærlighet og omsorg for alle mennesker. Slik viste han hvem Gud er for oss alle – en kjærlig Far.

Hva kan du gjøre for å vise takknemlighet når du er veldig glad for noe?  Du kan f.eks. si «takk», gi en klem, gi noe tilbake, skrive et brev, sende en melding eller noe lignende. Her i Kirken snakker vi ofte og mye om det at Gud har vist oss stor kjærlighet. Samtidig håper Gud at vi mennesker vil ta imot denne kjærligheten, for det er den største takken han kan få. Å ta imot kjærligheten og si «takk» til Gud er nettopp det vi gjør når vi går til messen og feirer Eukaristien – som er nattverden.

 

Det skjer en forvandling når hvetekorn blir til brød, og når druer blir til vin. Vi kan ikke lenger se hvetekornene, men vi vet at de er i brødet. Og i vinen kan vi ikke lenger se druene, men vi vet at de er i vinen. Men hva skjer med brødet og vinen når vi bærer dem frem i messen? De blir også forvandlet. Men det som det forvandles til ser vi ikke, på lignende måte som vi ikke ser hvetekorn eller druer. Da Jesus feiret den siste nattverden med disiplene, sa han at det er hans kropp og blod, som han gir dem å spise og drikke. Brødet og vinen blir forvandlet til noe som vi ikke kan se, men som vi tror at er der.  Når vi bærer frem brød og vin takker vi først og fremst for det Jesus har gjort for oss, men vi takker også for alt Gud Faderen har gitt oss i skaperverket.

60 dager etter Påske feirer vi Festen for Kristi Legeme og Blod. I denne festen uttrykker vi vår store glede over Kristi tilstedeværelse i Eukaristien.

Festen for Kristi Legeme og Blod, eller Corpus Christi, feires i katolske land med messe og prosesjoner der Kristi Legeme bæres i monstrans rundt i byen.  Hva er en monstrans? Det er et slags skrin som hostien oppbevares og stilles ut i.

Evangeliet leses fra fire altere underveis i prosesjonen, og dette symboliserer de fire verdenshjørner; øst, vest, sør og nord. Legfolk som deltar, blir velsignet med Kristi Legeme i monstransen ved hvert alter.  I Corpus Christi – prosesjonen går vi gjennom byen mens vi synger salmer. Det ligner nesten litt på 17. mai, bare at i denne festen er det ikke kongen vi hyller, men derimot Kongens Konge – som er Jesus Kristus. Det er alltid fire bønnealtere underveis i en Corpus Christi-prosesjon – for øst, vest, sør og nord – fordi hele verden omsluttes av vår forbønn i denne festen. Med dette markerer vi også at hele verden er, på mystisk vis, Kristi kropp – vi troende mennesker over hele verden utgjør hele hans kropp. De fire altrene for de fire verdenshjørner, er også et symbol på Jesu korsfestelse – de fire naglemerkene han fikk gjennom begge hender og begge føtter.

 

Aktiviteter

1.  Monstrans. Tegn med fargestifter eller mal med maling din egen monstrans. Til slutt kan du lime på en rund hostie av hvitt papir i midten av monstransen.

(+4 år)

2. Memospill

(+4 år)