Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

Godshare – filmene

—————————————————————————

Dette er korte filmsnutter tilknyttet den første eller andre økten i hver samling. Filmene er ment å innlede et tema. Hensikten er ikke å instruere, men å åpne for refleksjon og samtale, kanskje til og med diskusjon. Ungdommene som lar seg intervjue her kommer av og til med «fasit»-/riktig svar, av og til ikke. Det er ment å være slik. Dette vil hjelpe konfirmantene rundt om i våre menigheten slik at de føler det er helt ok å delta i en samtale selv om man ikke har fasit-svaret på alt.

Veilederens samlinger (kapitler) setter som regel filmene i en kontekst der det nettopp åpnes for refleksjon og samtale, ofte kan det være spørsmål knyttet til mini-filmen(e). Noen av filmene kommer vi til å gjøre om igjen. Dette var et mer utfordrende prosjekt enn vi hadde sett for oss, men samtidig fryktelig spennende!

Se GODSHARE-filmene