Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

 Korte videoer med svar på spørsmål 001 til 050 i YOUCAT.

Gå til oversikt over alle spørsmålene i YOUCAT

Innledning I: Velkommen til katekese på nett

Innledning II: Hva er katekese?

Innledning III: Hva stå i katekismen?

001 Hva er hensikten med livet vårt her på jorden?

002 Hvorfor skapte Gud oss?

003 Hvorfor søker vi Gud?

004 Kan vi kjenne Guds eksistens ut fra vår fornuft?

005 Hvorfor fornekter mennesker at Gud finnes dersom de kan kjenne ham gjennom fornuften?

006 Kan vi i det hele tatt gripe Gud gjennom begreper?

007 Hvorfor måtte Gud vise seg selv for at vi skulle vite hvordan han er?

008 Hvordan åpenbarer Gud seg i Det gamle testamentet?

009 Hva viser Gud oss om seg selv når han sender Sønnen til oss?

010 Er alt blitt sagt i og med Jesus, eller fortsetter åpenbaringen etter ham?

011 Hvorfor gir vi troen videre?

012 Hvordan vet vi hva som tilhører den sanne tro?

013 Kan Kirken ta feil i trosspørsmål?

014 Er den hellige skrift sann?

015 Hvordan kan Den hellige skrift være Sannhet hvis ikke alt som står der er riktig?

016 Hva er den riktige måten å lese Bibelen på?

017 Hvilken betydning har Det gamle testamentet for kristne?

018 Hvilken betydning har Det nye testamentet for kristne?

019 Hvilken rolle spiller Den hellige skrift i Kirken?

020 Hvordan kan mennesker svare Gud når hans taler til oss?

021 Tro – hva er det?

022 Tro – hvordan gjør man det?

023 Er det noen motsetning mellom tro og vitenskap?

024 Hva har min tro med Kirkens tro å gjøre?

025 Hvorfor trenger troen definisjoner og skriftlige formuleringer?

026 Hva er trosbekjennelser?

027 Hvordan ble trosbekjennelsene til?

028 Hvordan lyder Den apostoliske trosbekjennelse?

029 Hvordan lyder Den nikenske trosbekjennelse?

030 Hvorfor tror vi kun på én Gud?

031 Hvorfor gir Gud seg selv et navn?

032 Hva menes når vi sier at Gud er sannhet?

033 Hva innebærer det å si at Gud er kjærlighet?

034 Hva bør du gjøre når du har blitt kjent med Gud?

035 Tror vi på én Gud eller tre guder?

036 Kan man komme frem til at Gud er treenig gjennom logiske resonnementer?

037 Hvorfor er Gud «Far»?

038 Hvem er Den Hellige Ånd?

039 Er Jesus Gud? Tilhører han Treenigheten?

040 Kan Gud gjøre hva som helst? Er han allmektig?

041 Gjør vitenskapen Skaperen overflødig?

042 Kan noen akseptere evolusjonsteorien og likevel tro på Skaperen?

043 Har verden blitt til ved tilfeldighet?

044 Hvem skapte verden?

045 Kommer også den naturlige lov og naturens orden fra Gud?

046 Hvorfor fremstiller Første Mosebok skapelsen som et seksdagersverk?

047 Hvorfor hvilte Gud på den syvende dagen?

048 Hvorfor skapte Gud verden?

049 Leder Gud verden og mitt liv?

050 Hvilken rolle spiller mennesket i Guds forsyn?