Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

 Korte videoer med svar på spørsmål 51 til 100 i YOUCAT.

Gå til oversikt over alle spørsmålene i YOUCAT

51 Hvis Gud er allvitende og allmektig, hvorfor forhindrer han ikke da det onde som skjer?

052 Hva er himmelen?

053 Hva er helvetet? 

054 Hva er engler?

055 Kan vi ha kontakt med englene?

056 Har mennesket en spesiell plass i skaperverket? 

057 Hvordan skal mennesket behandle dyr og andre medskapninger?

058 Hva innebærer det at mennesket ble skapt «i Guds bilde»?

059 Hvorfor skapte Gud mennesket? 

060 Hvorfor er Jesus det beste forbildet i verden?

061 Hva består menneskenes likeverdighet i?

062 Hva er sjelen?

063 Hvor får mennesket sin sjel fra?

064 Hvorfor skapte Gud mennesket som mann og kvinne?

065 Hva med mennesker som føler at de er homoseksuelle? 

066 Var det en del av Guds plan at mennesket skulle lide og dø?

067 Hva er synd?

068 Arvesynd? Hva har Adams og Evas fall med oss å gjøre? 

069 Er vi tvunget til å synde på grunn av arvesynden?

070 Hvordan drar Gud oss ut av det ondes dragsug?

071 Hvorfor kalles beretningene om Jesus for «Evangeliet», «Det glade budskap»?

072 Hva betyr navnet «Jesus»? 

073 Hvorfor kalles Jesus for «Kristus»?

074 Hva betyr det når vi sier at Jesus er «Guds enbårne Sønn»?

075 Hvorfor påkaller kristne Jesus som «Herre»?

076 Hvorfor ble Gud menneske i Jesus?

077 Hva vil det si at Jesus både er sann Gud og sant menneske?

078 Hvorfor kan vi bare begripe Jesus som et «mysterium»?

079 Hadde Jesus en sjel, en forstand og en kropp som oss?

080 Hvorfor er Maria jomfru?

081 Hadde Maria andre barn enn Jesus?

082 Er det ikke upassende å omtale Maria som «Guds mor»?

083 Hva betyr «Marias uplettede unnfangelse»?

084 Var Maria bare et redskap for Gud?

085 Hvorfor er Maria også vår mor?

086 Hvorfor ventet Jesus tredve år med å begynne sitt offentlige virke?

087 Hvorfor tillot Jesus at Johannes døpte ham, selv om han selv var uten synd?

088 Hvorfor ble Jesus ledet inn i fristelse? Kunne han virkelig bli fristet?

089 Til hvem gir Jesus løfte om «Guds rike»?

090 Gjorde Jesus undergjerninger, eller er dette bare fromme fortellinger?

091 Men hvorfor gjorde Jesus undergjerninger?

092 Hvorfor valgte Jesus ut noen til apostler?

093 Hvorfor ble Kristus forklaret på fjellet?

094 Visste Jesus at han skulle dø da han gjorde sitt inntog i Jerusalem?

095 Hvorfor valgte Jesus den jødiske påskefesten som tidspunkt for sin død og oppstandelse?

096 Hvorfor ble en fredens mann som Jesus dømt til døden på korset?

097 Er jødene skyldige i Jesu død?

098 Ville Gud sin egen Sønns død?

099 Hva hendte ved det siste måltid?

100 Opplevde Jesus virkelig dødsangst i Getsemane kvelden før sin død?