Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

 Korte videoer med svar på spørsmål 101 til 150 i YOUCAT.

Gå til oversikt over alle spørsmålene i YOUCAT

101: Hvorfor måtte Jesus forløse oss på korset, av alle steder? 

102: Hvorfor skal også vi akseptere lidelsen i våre liv og slik «ta opp vårt kors» og følge Jesus?

103: Var Jesus virkelig død?

104: Kan man være kristen uten å tro på Kristi oppstandelse?

105: Hvordan kunne disiplene faktisk tro at Jesus var oppstått?

106: Finnes det bevis for Jesu oppstandelse?

107 Vendte Jesus i og med oppstandelsen tilbake til den fysiske og kroppslige tilstand som han hadde under sitt jordiske liv?

108: Hva ble forandret i verden som følge av oppstandelsen?

109: Hva betyr det når vi sier at Jesus fór opp til himmelen?

110: Hvorfor er Jesus Kristus hele verdens Herre?

111: Hvordan vil det bli ved verdens og tidenes slutt?

112: Hvordan vil det bli når Jesus dømmer oss og hele verden?

113: Hva betyr det å si Jeg tror på Den Hellige Ånd?

114: Hvilken rolle spiller Den Hellige Ånd i Jesu liv?

115: Under hvilke navn og tegn viser Den Hellige Ånd seg?

116 Hva betyr det at Den Hellige Ånd har «talt gjennom profetene»?

117 Hvordan kunne Den Hellige Ånd virke i, med og gjennom Maria?

118 Hva hendte på pinsedagen?

119 Hva gjør Den Hellige Ånd i Kirken?

120 Hva gjør Den Hellige Ånd i mitt liv?

121 Hva betyr «Kirke»?

122 Hvorfor ønsker Gud at det skal finnes en Kirke?

123 Hva er Kirkens oppgave?

124 Hvorfor er Kirken mer enn en institusjon?

125 Hva er unikt med Guds folk?

126 Hva betyr det at Kirken er «Kristi legeme»?

127 Hva betyr det at Kirken er «Kristi brud»?

128 Hva betyr det at Kirken er «Den Hellige Ånds tempel»?

129 Hvorfor kan det bare finnes én Kirke?

130 Er ikke-katolske kristne også våre brødre og søstre?

131 Hva må vi gjøre for de kristnes enhet?

132 Hvorfor er Kirken hellig? /strong>

133 Hvorfor kalles Kirken «katolsk»?

134 Hvem tilhører Den katolske kirke?

135 Hva er forholdet mellom Kirken og jødene?

136 Hvordan ser Kirken på andre religioner?

137 Hvorfor kalles Kirken apostolisk?

138 Hvordan er den ene, hellige, katolske og apostoliske Kirke bygget opp?

139 Hva er lekfolkets kall?

140 Hvorfor er ikke Kirken en demokratisk organisasjon?

141 Hva er pavens oppgave?

142 Kan biskoper handle og lære imot paven, og kan paven handle og lære imot biskopene?

143 Er paven ufeilbarlig?

144 Hva er biskopenes oppgave?

145 Hvorfor vil Jesus at det skal finnes noen kristne som lever hele livet i fattigdom, kyskhet og lydighet?

146 Hva betyr «de helliges samfunn»?

147 Hvorfor har Maria en så fremtredende plass i de helliges samfunn?

148 Kan Maria virkelig hjelpe oss?

149 Har vi lov å tilbe Maria?

150 Kan Kirken virkelig tilgi synder?