Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

 Korte videoer med svar på spørsmål 151 til 200 i YOUCAT

Gå til oversikt over alle spørsmålene i YOUCAT

151 Hvilke muligheter gis for tilgivelse av synder i Kirken?

152 Hvorfor tror vi på de dødes oppstandelse?

153 Hvorfor tror vi på kroppens oppstandelse?

154 Hva skjer med oss når vi dør?

155 Hvordan hjelper Kristus oss ved vår død, dersom vi stoler på ham?

156 Hva er evig liv?

157 Blir vi dømt etter døden?

158 Hva er himmelen?

159 Hva er skjærsilden?

160 Kan vi hjelpe de avdøde som er i skjærsilden?

161 Hva er helvetet?

162 Men hvis Gud er kjærlighet, hvordan kan det da finnes et helvete?

163 Hva er den siste dom?

164 Hvordan vil verden ta slutt?

165 Hvorfor sier vi «Amen» til bekjennelsen av vår tro?

166 Hvorfor feirer Kirken liturgien så ofte?

167 Hva er liturgi?

168 Hvorfor har liturgien prioritet i Kirkens og i den enkeltes liv?

169 Hva skjer med oss når vi feirer liturgien?

170 Hva er liturgiens dypeste opphav?

171 Hva er essensen i enhver liturgi?

172 Hvor mange sakramenter er det, og hva er navnene på disse?

173 Hvorfor trenger vi i det hele tatt sakramenter?

174 Hvorfor er ikke tro på Jesus Kristus nok? Hvorfor gir Gud oss sakramentene også?

175 Hvorfor tilhører sakramentene Kirken? Hvorfor kan ikke hvem som helst bruke dem som han vil?

176 Hvilke sakramenter kan bare mottas én gang i livet?

177 Hvorfor er troen forutsetning for sakramentene?

178 Hvis sakramentet forvaltes av noen som er uverdige til det, er sakramentet da uten virkning?

179 Hvem feirer liturgien?

180 Hvorfor omtales liturgien noen ganger som en gudstjeneste?

181 Hvorfor er det så mange tegn og symboler i liturgien?

182 Hvorfor behøver liturgiens hellige tegns også forklarende ord?

183 Hvorfor er det musikk i liturgien, og hvilken type musikk er passende til liturgi?

184 Hvordan påvirker liturgien tiden?

185 Hvorfor gjentar liturgien seg hvert år?

186 Hva er det liturgiske året (kirkeåret)?

187 Hvor viktig er søndagen?

188 Hva er tidebønnene?

189 Hvordan påvirker liturgien våre fysiske omgivelser?

190 Hva er et kristent gudshus?

191 Hvilke liturgiske rom definerer et gudshus?

192 Kan Kirken også endre og fornye liturgien?

193 Finnes det en indre logikk som forener sakramentene?

194 Hva er dåpen?

195 Hvordan praktiseres dåpen?

196 Hvem kan bli døpt, og hva kreves av kandidaten?

197 Hvorfor fastholder Kirken praksisen med barnedåp?

198 Hvem kan forvalte dåpen?

199 Er dåpen virkelig den eneste vei til frelse?

200 Hva skjer i dåpen?