Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

 Korte videoer med svar på spørsmål 201 til 250 i YOUCAT.

Gå til oversikt over alle spørsmålene i YOUCAT

201 Hvilken betydning har det at vi mottar et navn i dåpen?

202 Hvorfor bør kristne gi barna navn etter helgener ved dåpen?

203 Hva er konfirmasjon? 

204 Hva sier Den hellige skrift om konfirmasjonens sakrament?

205 Hva skjer ved konfirmasjonen?

206 Hvem kan konfirmeres og hva kreves av kandidaten for konfirmasjon?

207 Hvem kan konfirmere? 

208 Hva er den hellige eukaristi?

209 Når innstiftet Kristus eukaristien?

210 Hvorfor innstiftet Kristus eukaristien?

211 Hvor viktig er eukaristien for Kirken?

212 Hvilke ulike navn finnes for Jesu måltid med oss, og hva betyr disse?

213 Hvilke elementer er essensielle for en hellig messe?

214 Hvordan er messen bygget opp?

215 Hvem leder feiringen av eukaristien?

216 På hvilken måte er Kristus til stede når eukaristien feires?

217 Hva skjer med Kirken når den feirer eukaristien?

218 Hvordan kan vi på rett måte ære Herren under brødets og vinens skikkelse?

219 Hvor ofte må en katolsk kristen delta i feiringen av eukaristien?

220 Hvilken form for forberedelse er nødvendig for å kunne motta den hellige eukaristi?

221 Hvordan forandrer den hellige kommunion meg?

222 Kan kommunionen gis også til ikke katolske kristne?

223 På hvilken måte er den hellige eukaristi en foregripelse av det evige liv?

224 Hvorfor ga Kristus oss botens sakrament og sykesalvingen?

225 Hvilke navn finnes det for botens sakrament?

226 Vi har jo dåpen, som forsoner oss med Gud; hvorfor trenger vi et eget forsoningens sakrament?

227 Hvem innstiftet botens sakrament?

228 Hvem kan tilgi synder?

229 Hva kan forberede en person for skriftemålet?

230 Hva er bot?

231 Hvilke to elementer må være til stede for at en kristen skal få sine synder tilgitt?

232 Hva må være med i skriftemålet?

233 Hvilke synder må bekjennes? 

234 Når er en katolikk pålagt å bekjenne sine alvorlige synder Hvor ofte skal man gå til skrifte?

235 Kan jeg gå til skrifte selv om jeg ikke har gjort noen alvorlige synder? 

236 Hvorfor er prester de eneste som kan tilgi synder?

237 Finnes det synder som er så alvorlige at ikke engang en vanlig prest kan tilgi dem?

238 Kan presten senere si videre noe han har hørt i skriftemålet?

239 Hva er skriftemålets positive virkninger?

240 Hvordan ble sykdom forstått i Det gamle testamentet?

241 Hvorfor viste Jesus så mye interesse for de syke?

242 Hvorfor skal Kirken ta særlig hånd om de syke?

243 Hvem er sykesalvingens sakrament for?

244 Hvordan meddeler man sykesalvingens sakrament?

245 Hvordan virker sykesalvingens sakrament?

246 Hvem kan gi sykesalvingens sakrament?

247 Hva menes med «Viaticum»?

248 Hva er navnet på de sakramenter som tjener til å bygge opp Kirkens fellesskap?

249  Hva skjer ved ordinasjonen?

250 Hvordan forstår Kirken ordinasjonens sakrament?