Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

 Korte videoer med svar på spørsmål 251 til 300 i YOUCAT.

Gå til oversikt over alle spørsmålene i YOUCAT

251 Hva er gradene innenfor ordinasjonens sakrament?

252 Hva skjer i og med bispeordinasjonen?

253 Hvor viktig er biskopen for en katolsk kristen?

254 Hva skjer ved en prestevielse?

255 Hva skjer ved diakonvielsen?

256 Hvem kan motta den hellige ordinasjonens sakrament?

257 Er det diskriminerende overfor kvinner at bare menn kan motta ordinasjonens sakrament?

258 Hvorfor krever Kirken at biskoper og prester lever et sølibatært liv?

259 På hvilke måter er det allmenne prestedømmet ulikt det ministerielle prestedømmet?

260 Hvorfor skapte Gud kvinnen og mannen for hverandre?

261 Hvordan blir ekteskapets sakrament til?

262 Hva kreves for et kristent, sakramentalt ekteskap?

263 Hvorfor er ekteskapet uoppløselig?

264 Hva truer ekteskapene?

265 Er alle mennesker kalt til ekteskap?

266 Hvordan feires et kirkelig bryllup?

267 Hva må gjøres hvis en katolikk ønsker å gifte seg med en ikke-katolsk kristen?

268 Kan en katolsk kristen gifte seg med noen som tilhører en annen religion?

269 Kan en mann og en hustru som stadig krangler, få skille seg?

270 Hva er kirkens ståsted i forhold til mennesker som er skilt og gjengiftet?

271 Hva betyr det når man sier at familien er en «Kirke i miniatyr»?

272 Hva er sakramentalier?

273 Praktiserer Kirken fortsatt eksorsisme?

274 Hvor viktig er såkalt «folkefromhet»?

275 Er det tillatt å ære relikvier?

276 Hva er målet med en pilegrimsferd?

277 Hva er korsveien?

278 Hva er hensikten med en kristen begravelse?

279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

295 

296 

297 

298 

299 

300