Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

 Korte videoer med svar på spørsmål 301 til 350 i YOUCAT.

Gå til oversikt over alle spørsmålene i YOUCAT

301

302

303

304

305

306

30?

30?

30?

30?

30?

30?

346

347 

348 «Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?» (Matt 19,16)

349 Hva er De ti bud?

350 Er De ti bud en tilfeldig liste?