Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

 Korte videoer med svar på spørsmål 351 til 400 i YOUCAT.

Gå til oversikt over alle spørsmålene i YOUCAT

351 Har ikke De ti bud gått ut på dato?

352 Hva er betydningen av budet «Jeg er Herren din Gud» (2 Mos 20,2)?

353 Hvorfor tilber vi Gud?

354 Kan folk tvinges til å tro på Gud?

355 «Du skal ikke ha andre Guder enn meg.» Hva betyr det?

356 Er esoterisk tro forenlig med den kristne tro?

357 Er ateisme alltid en synd mot det første bud?

358 Hvorfor forbyr Det gamle testamentet gudebilder, og hvorfor holder vi kristne ikke lenger dette budet?

359 Hvorfor vil Gud at vi skal helligholde hans navn?

360 Hva er betydningen av korsets tegn?

361 Hva betyr det for en kristen å bli døpt med et bestemt navn?

362 Hvorfor feirer jødene sabbaten?

363 Hvordan forholdt Jesus seg til sabbaten?

364 Hvorfor erstatter kristne sabbaten med søndagen?

365 Hvordan gjør kristne søndagen til «Herrens dag»?

366 Hvorfor er det viktig at staten beskytter søndagen?

367 Hvem henviser det fjerde bud til, og hva krever det av oss?

368 Hvilken plass har familien i Guds skaperplan?

369 Hvorfor er familier uerstattelige?

370 Hvorfor må staten beskytte og fremme familier?

371 Hvordan respekterer et barn sine foreldre?

372 Hvordan respekterer foreldre barna sine?

373 Hvordan skal en familie praktisere sin tro sammen?

374 Hvorfor er Gud viktigere enn familien?

375 Hvordan utøves autoritet riktig? 

376 Hvilke forpliktelser har borgere overfor staten?

377 Når må vi nekte å adlyde staten?

378 Hvorfor er det ikke tillatt å ta sitt eget eller andres liv?

379 Hvilke angrep på menneskelivet forbys av det femte bud? 

380 Hvorfor er det tillatt å tolerere drap i nødverge?

381 Hvorfor er Kirken mot dødsstraff? 

382 Er dødshjelp tillatt? 

383 Hvorfor er abort uakseptabelt på alle stadier i fosterutviklingen? 

384 Kan man abortere et funksjonshemmet barn? 

385 Kan eksperimenter utføres på levende fostre og embryoniske stamceller? 

386 Hvorfor verner det femte bud også om menneskets fysiske og åndelige integritet? 

387 Hvordan skal vi behandle kroppen vår? 

388 Hvor viktig er helsen? 

389 Hvorfor er det en synd å bruke narkotika? 

390 Er det tillatt å eksperimentere på et levende menneske? 

391 Hvorfor er organdonasjon viktig? 

392 Hvilke handlinger krenker menneskets rett til kroppslig integritet? 

393 Hvordan bistår kristne et døende menneske? 

394 Hvordan behandler kristne en avdød kropp? 

395 Hva er fred? 

396 Hvordan forholder kristne seg til sinne? 

397 Hva tenker Jesus om ikkevold? 

398 Må kristne være pasifister? 

399 Når er det tillatt å bruke militærmakt? 

400 Hva betyr det at mennesket er et seksuelt vesen?