Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

 Korte videoer med svar på spørsmål 401 til 450 i YOUCAT.

Gå til oversikt over alle spørsmålene i YOUCAT

401 Står det ene kjønnet over det andre?

402 Hva er kjærlighet?

403 Hva er forholdet mellom seksualitet og kjærlighet?

404 Hva er kysk kjærlighet? Hvorfor skal en kristen leve et liv i kyskhet? 

405 Hvordan kan man leve en kysk kjærlighet? Hva hjelper oss til dette?

406 Må alle være kyske, selv om de er gift?

407 Hvorfor er Kirken mot sex før ekteskapet?

408 Hvordan kan man leve som en ung kristen når man lever i et førekteskapelig forhold eller allerede har hatt førekteskapelige forhold?

409 Er onani en krenkelse av kjærligheten? 

410 Hva menes med «hor»?

411 Hvorfor er prostitusjon en form for hor?

412 Hvorfor er produksjon og bruk av porno en synd mot kjærligheten?

413 Hvorfor er voldtekt en alvorlig synd?

414 Hva sier Kirken om å bruke kondomer for å bekjempe aids?

415 Hva er Kirkens syn på homoseksualitet?

416 Hva er de vesentlige elementene i et kristent ekteskap?

417 Hvilken betydning har seksuelt samliv innenfor ekteskapet?

418 Hvilken betydning har barn i et ekteskap?

419 Hvor mange barn skal et kristent ektepar få?

420 Kan et kristent ektepar regulere hvor mange barn de får?

421 Hvorfor er ikke alle metoder som brukes for å hindre unnfangelse, like gode?

422 Hva kan et par som ikke får barn, gjøre?

423 Hva er Kirkens syn på surrogati og kunstig befruktning?

424 Hva er ekteskapsbrudd? Er skilsmisse en riktig reaksjon?

425 Hva har Kirken imot «papirløse ekteskap»?

426 Hva omfatter det syvende bud: «Du skal ikke stjele» (2 Mos 20,15)?

427 Hvorfor finnes det ingen absolutt rett til privat eiendom?

428 Hva er tyveri, og hva rammes av det syvende bud?

429 Hvilke regler gjelder for åndsverk? 

430  Hva menes med utjevnende rettferdighet?

431 Er det tillatt å bruke skattetriks? 

432 Kan en kristen drive aksjespekulasjon? 

433 Hvordan skal vi behandle eiendom som tilhører alle? 

434 Kan en kristen vedde og gamble? 

435 Er det tillatt å «kjøpe» og «selge» mennesker? 

436 Hvordan skal vi behandle miljøet? 

437 Hvordan skal vi behandle dyr? 

438 Hvorfor har Den katolske kirke sin egen sosiallære? 

439 Hvordan oppsto Kirkens sosiallære? 

440 Er kristne forpliktet til å engasjere seg i politikk og samfunn? 

441 Hva sier Kirken om demokrati? 

442 Hva er Kirkens syn på kapitalisme eller markedsøkonomi? 

443 Hvilke forpliktelser har bedriftsledere og gründere? 

444 Hva sier Kirkens sosiallære om arbeid og arbeidsledighet? 

445 Hva menes med prinsippet «arbeid fremfor kapital»? 

446 Hva sier Kirken om globalisering? 

447 Er globaliseringen bare en politisk og økonomisk oppgave? 

448 Er fattigdom og underutvikling en uunngåelig skjebne? 

449 Hvilken betydning har de fattige for kristne? 

450 Hva er «de fysiske barmhjertighetsgjerninger»?