Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

 Korte videoer med svar på spørsmål 451 til 500 i YOUCAT.

Gå til oversikt over alle spørsmålene i YOUCAT

451 Hva er «de åndelige barmhjertighetsgjerninger»?

452 Hva krever det åttende bud av oss?

453 Hva har vårt forhold til sannheten med Gud å gjøre?

454 Hvor sterkt forplikter troens sannhet?

455 Hva vil det si å være sannferdig?

456 Hva bør du gjøre dersom du har lurt eller bedratt noen?

457 Hvorfor forlanger sannheten diskresjon?

458 Hvor hemmelig er skriftemålshemmeligheten?

459 Hvilket etisk ansvar er knyttet til media?

460 Hvilke farer følger med mediene?

461 Hvordan er kunsten et mellomledd mellom skjønnhet og sannhet?

462 Hvorfor går det niende bud imot seksuelt begjær?

463 Hvordan oppnår man «hjertets renhet»?

464 Hva skal vi med skam?

465 Hvilken holdning skal en kristen ha overfor andre menneskers eiendom?

466 Hva er misunnelse, og hvordan kan vi bekjempe den i oss selv?

467 Hvorfor krever Jesus «hjertets fattigdom» av oss?

468 Hva bør et menneske lengte mest etter?

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479 

480 

481 

482 

483 

484 

485 

486 

487 

488 

489 

490 

491 

492 

493 

494 

495 

496 

497 

498 

499 

500