Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme
Herrens forklarelse

Tenke på

(+7 år, eller en leser for alle)

Nederst her finner dere forslag til aktiviteter dere kan gjøre som søndagsskole hjemme. Men først kan dere lese litt om festens evangelium.

En gang tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes opp på toppen av et høyt fjell for å be. Mens Jesus ba, kom Guds herlighet over ham. Ansiktet hans lyste som solen. To profeter fra Det gamle testamente, Moses og Elias, viste seg for ham. De snakket om hans kommende død og oppstandelse. Mens Jesus ba, sovnet disiplene. Da de våknet, så de Jesu Kristi, Mose og Elia’ herlighet. De hørte vår himmelske Faders røst som vitnet: «Dette er min egen Sønn, som jeg har kjær, han som har all min yndest. Lytt til ham!» Disiplene ble redde og falt til jorden. Jesus rørte ved dem og sa at de ikke skulle være redde. Da de så opp, var de himmelske sendebudene borte. Jesus sa at disiplene ikke skulle fortelle noen om det de hadde sett før han var død og hadde stått opp fra de døde.

« Dette er min egen Sønn, som jeg har kjær, han som har all min yndest. Lytt til ham!»

I denne evangelium leste vi hvordan Kristus ble forklaret for disiplenes Peter, Jakob og Johannes øyne. Kristi åsyn skinte som solen og hans klær ble hvite som lyset, leste vi. Kristus ble født inn i vår verden som et menneske barn som vokste opp som et vanlig menneske. Men han var både Gud og menneske. Gjennom forklarelsen på fjellet viste Kristus seg som Gud for disiplene, for at vi 2000 år senere skulle se at Kristus som vandret på jorden ikke bare var et menneske, men også Gud.

Aktiviteter

1. Lag en lysende figur av Jesu forklarelsen.

(+5 år)

 

Du kan tegne Jesu figuren selv, eller  KLIKKE HER OG SKRIVE DEN UT

2. Finn ordene og kryss dem av.

(+7 år)