Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme
Jomfru Marias måned

JOMFRU MARIAS MÅNED

Tirsdag denne uken inviterte pave Frans alle troende til å be rosenkransen i mai måned. Mai er en spesiell måned i den katolske kirkes kalender. I mai er det tradisjon for å be rosenkransen hjemme i familien.

 

Maria-alter i hjemmet

Familien kan lage sitt eget alter for Maria hjemme.  Hvis dere har et bilde, en figur eller ikon av Maria, kan dere sette det på en tallerken eller noe lignende og pynte den med f.eks. blomster, steiner og lys.  Sammen i  familien kan dere be rosenkrans ved alteret.

 

Hva er rosenkransen?

Rosenkransen er en hjelp til å be. Den kan ha ulike utforminger og være helt enkel eller forseggjort, av diverse materiale. Den består av et kors og en krans av perler. Kransen er delt i fem ledd. Leddene har ti perler, og mellom leddene er det én stor perle.

Ved korset ber vi trosbekjennelsen, på de store perlene Fader vår og på de små, Hill deg, Maria.

Mens vi ber bønnene tenker vi på Jesus og Maria – på hva som hendte dem. Disse hendelsene kaller vi mysterier, og vi ber ti Hill deg, Maria for hvert mysterium.

Rosenkransbønnen hjelper oss til å bli bedre kjent med Jesus og Maria. Når vi ber bønnene og tenker på mysteriene, er vi sammen med dem. Da spiller det ingen rolle hvor vi er: i kirken eller hjemme, på bussen eller på tur. Uansett hvor vi er, kan vi ha rosenkransen i hånden eller i lommen. Hver gang vi ber den, vokser vennskapet vårt med Jesus og Maria.

 

Rosenkransmysteriene

Under finner du en oversikt over de 20 mysteriene. Etter mysteriene kommer de forskjellige bønnene man ber når man ber rosenkransen.

Husker barna Hill deg, Maria? La dem teste seg.