Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

Se tre filmer som forklarer MESSEN for barn

Hva er egentlig MESSEN:  Episode 1 – Hvorfor går vi i kirken?

Hva er egentlig MESSEN:  Episode 2 – Hva skjer i messen?

Hva er egentlig MESSEN:  Episode 3 – Presten forbereder seg til messe

Filmene ble laget høsten 2021 av Kateketisk senter, Oslo katolske bispedømme