Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

Videoer til konfirmantundervisningen (produsert vinteren 2021).

 

Film 1: Hvorfor bli konfirmert?

Film 2: Trosbekjennelsen

Film 3: Den hellige messe

Film 4:  Sakramentene del 1: Dåp og konfirmasjon

Film 5: Sakramentene del 2: Eukaristi og skriftemål

Film 6: Sakramentene del 3: Ekteskap, ordinasjon og sykesalving

Film 7: De 10 bud

Film 8: Livsvern og seksualitet

Film 9: Skriftemålet

Film 10: Konfirmasjonsmessen

Film 11: Tro og vitenskap med Sr. Katarina

Film 12: I stedet for abort