Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

YOUCAT Konfirmant
Filmer og nettressurser til samling 15

Gå tilbake til hovedsiden til YOUCAT Konfirmant


Sycamore

Episode 16, «Tilgivelse, helbredelse og misjon» og

Episode 20, «Jomfru Maria og håpet om himmelen» (<–kanskje episode 20)

Oppgaver til episodene (også fra YOUCAT Katekismen):
Undervisningsopplegg for hver av Sycamore-filmene — Den katolske kirke

Kateketisk Senter/Blilys.no

Film 5: Sakramentene del 2:  Sakramentene del 2: Eukaristi og Skriftemål – YouTube

Film 7: De 10 bud (395) 7 – De 10 bud – YouTube

Film 9: (401) 9 – Skriftemålet – YouTube

Minifilmer til YOUCAT Katekismen:

Se om det har blitt laget en minifilm om ett eller flere av de spørsmålene dere tar for dere. Dere finner dem på Bli lys-sidene – Alle YOUCAT-spørsmål

og …