Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme
Kristi himmelfart

God Kristi himmelfart!

Evangelieforklaring

(+3 år)

Tenke på

(+7 år, eller en leser for alle)

Nedenfor finner dere forskjellige ting dere kan gjøre som søndagsskole hjemme.

Men først kan dere lese litt her, om hvordan Jesus dro tilbake til sin Far i himmelen og hvordan vi feirer det i Kirken. Til slutt kommer dere til aktivitetsoppgavene.

Etter at Jesus sto opp fra de døde, møtte han disiplene og andre av sine venner flere ganger. Han pratet med dem og gav dem misjonsbefalingen. Han var hos dem i enda 40 dager til, etter at han var stått opp fra de døde. Deretter dro han tilbake til Gud, sin Far i himmelen. Dette kaller vi for Kristi himmelfart.

Det er 40 dager etter påskesøndag at vi feirer Kristi himmelfartsdag i Kirken. Ettersom det varierer fra år til år når vi feirer påske, vil det derfor også variere fra år til år hvilken dag Kristi himmelfart faller på. I messen leser vi da bønner, tekster og evangelielesning som knytter seg til og handler om Jesu himmelferd.

«Meg er gitt all makt i himmel og på jord.»

Jesus inviterte disiplene sine til å komme til et fjell i Galilea, som ligger i Det hellige land. Da de så ham der, falt de ned for ham og hyllet ham. Men noen av disiplene tvilte på at den oppstandne virkelig var Jesus selv. Jesus betrygget dem og sa at det er han som har all makten i himmelen og jorden. Det betyr at det er han som er Gud, og han er allmektig – sjefen over alt som finnes og alt som hender i hele verden. Han befalte disiplene sine å undervise alle mennesker om ham og døpe dem i Den Hellige Treenighetens navn. Jesus sa til disiplene sine at han skal være med de troende i Kirken for alltid, helt til verdens ende.

Jesus er den mektigste på hele jorden og i himmelen. Det finnes mange mektige riker og mennesker i verden, men ingen av dem har noen makt over Jesus. Og det finnes ingen som kan vinne over Jesus, for han er den aller sterkeste makten som finnes. Og han har lovet oss kristne som tror på ham, at han alltid skal være med oss. Da kan vi få kjenne oss helt trygge alltid, og vi trenger ikke å være redde for å leve i troen vår og forkynne Jesus Kristus – slik vi kristne gjerne ønsker å gjøre. Og da skal vi ikke frykte for at det vil skje oss noe vondt, fordi vi tror på ham. For Jesus har makt til å redde oss fra alt som er ondt i verden, og det vil han også gjøre når det trengs.

Aktiviteter

1. Lage noe

(+6 år, med hjelp)

Hjelp Jesus å dra tilbake til Gud i himmelen.

Du kan tegne figurene selv, eller
KLIKKE HER OG SKRIVE DEM UT

 

2. Bake noe

(+6 år, med hjelp av voksne)