Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme
Treenighetssøndag

God Treenighetssøndag!

Evangelieforklaring

(+3 år)

Tenke på

(+7 år, eller en leser for alle)

Nedenfor finner dere forslag til forskjellige aktiviteter dere kan gjøre som søndagsskole hjemme.

Men først kan dere lese denne teksten om søndagens evangelium og om Den Hellige Treenighet. Aktivitetsoppgavene finner dere nederst.

Alt det Gud gjør for å redde oss, har å gjøre med hvem Gud er. Gud er kjærlighet. Han elsker alle mennesker. Han vil oss alle godt, at vi skal leve sammen i kjærlighet og fred med hverandre her på jorden, og at vi skal komme hjem til ham i himmelen når vi dør. Det mest verdifulle for Gud er hver enkelt av oss mennesker her på jorden. Det er våre sjeler han gjør alt for å redde, så sjelene våre ikke skal havne i de gale hender – men komme til Guds lys og kjærlighet.

Gud har derfor sendt sin egen Sønn hit til oss, slik at vi alle skal kunne bli kjent med ham. Det er Jesus Kristus, som ble født som babyen til Maria. Gud gav det flotteste han hadde for at hver og en som tror på hans Sønn, Jesus, ikke skal gå fortapt, men komme til evig liv hos ham i himmelen. Alle som tror og stoler på Jesus, skal få del i det evige liv og bli reddet.

 Så høyt elsket Gud verden, at han gav sin enbårne Sønn til pris – for å frelse fra undergang alle som tror på ham, og gi dem det evige liv i eie. 

 

Denne søndag kaller vi for Treenighetssøndag. Men hva er Den Hellige Treenigheten? Det er tre personer i den ene Gud. Disse tre personene er Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Slik som Faderen er, slik er Sønnen og slik er også Den Hellige Ånd.

Tenk deg at du har tre lys. Du tenner et av lysene, og det får en flamme. Så tenner du det andre lyset med flammen fra det første lyset. Da har du to lys som brenner. Til slutt tenner du det tredje lyset med flammen fra de første lysene. Da er det tre lys som brenner, og hvert av dem har sin egen flamme. Flammene er like, de har samme egenskaper og styrke. De gir den samme varmen og det samme lyset. Så kan du sette sammen de tre lysene. Flammene føyer seg sammen. Nå har du bare en flamme, men likevel er det fortsatt tre lys.

I Kirken lærer vi at Treenigheten dypest sett er et mysterium; vi tror på Den treenige Gud (Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd) og vi kan forstå alt dette stykkevis og delt mens vi lever her på jorden. Vi tror også at når vi kommer til himmelen vil vi få se og forstå dette mysteriet, som Gud er, mye bedre. Da kommer vi til å se hvordan alt dette som vi ser rundt oss; skaperverket og våre liv her, som Gud har gitt oss i gave, egentlig henger sammen. Men nå kan vi bare forstå noe av dette, ved hjelp av det vi kan se med troens øye. Hvis du ser på eksemplet med de tre lysene, tenker du at kan du forstå litt mer av det mysteriet som Treenigheten er?

De tre lysene er som de tre forskjellige av Guds personer (Faderen, Sønnen, Den Hellige Ånd). Det første lyset som ble tent, symboliserer Faderen. Hans flamme symboliserer hans guddommelige makt, styrke og vesen. Fordi Faderen er Gud. Det andre lyset som ble tent, symboliserer Sønnen – Jesus, og den andre flammen symboliserer også Jesu guddommelige vesen. Fordi Sønnen, Jesus, er også Gud – men han er ikke Faderen. Til sist tente vi det tredje lyset, som symboliserer Den Hellige Ånd. Denne flammen symboliserer også Den Hellige Ånds guddommelige vesen. For Den Hellige Ånd er Gud, men er hverken Faderen eller Sønnen. De tre personene i Treenigheten er forskjellige (på liknende måte som de tre lysene er), men de har alle det samme guddommelige vesen, som gjør at de alle tre er Gud (den samme flammen).

 

Aktiviteter

1. Les søndagens evangelium som står skrevet hos evangelisten Johannes kapittel 3, vers 16. Sett inn ordene som mangler. 

(+8 år)

2. Puslespill

(+4 år)