Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

Til ettertanke

Nytt år Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. (Paulus’ brev til filipperne 4,6) Et nytt år er begynt, og mange har ønsker og gode forsetter for det nye året. Hjemme kan vi bestemme oss for å be mer sammen […]

Noe å lage

Bønnekort Det er fint og viktig å kunne Fader vår, den bønnen Jesus lærte oss. Kirken har også andre bønner som er gode og som kan følge oss gjennom livets ulike faser og situasjoner. Disse kan det være lurt å øve på slik at man kan dem utenat. Som hjelp til dette, kan vi klippe […]

Noe å gjøre

Lære nye bønner La oss denne måneden finne iallfall en stund i løpet av dagen til be sammen, f.eks. når barna legger seg eller før vi spiser. Mange foreldre synes det er vanskelig å vite hvordan man kan be sammen med små barn. Det er fint å bruke egne ord og be for konkrete intensjoner […]

Noe å lage

Tornekronen Dette er en nydelig fastehengivenhet å gjøre med barn i familien eller i klassen/barnegruppen. Ved å øve oss på å se de gode tingene andre gjør for oss hver eneste dag, kan vi også forsøke å følge Jesu eksempel. Tornekronen kan lages av leire eller trolldeig, men aller mest holdbar og enkel å bruke […]

Til ettertanke

Om du gir av ditt eget til den sultne og selv metter den som lider nød, da skal ditt lys gå opp i mørket, din natt skal bli som høylys dag. (Jesaja 58,10) Siden fastetiden er en tid for større kjærlighet, lytt til Jesu tørst… «Vend om og tro», sier Jesus til oss. Hva skal […]

Bønn på 5 fingre