Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme
2. søndag i påsketiden

Den guddommelige barmhjertighets søndag

 

Andre søndag etter påske (i påskeoktaven) ble i tidligere kalt«hvite-søndag», for da hadde de nydøpte kristne på seg de hvite dåpsklærne. I år 2000 fastsatte pave Johannes Paul II  denne dagen som «Den guddommelige barmhjertighets søndag» eller «Miskunns-søndag». Det har sin bakgrunn i Den hellige Faustina Kowalskas (1905-38) visjoner av den barmhjertige Kristus.

 

Hvem var Den hellige Faustina Kowalska?

Faustina var en polsk nonne og mystiker som hadde visjoner over mange år. På hennes anvisning ble det malt flere versjoner av bildet som har tittelen «Jezu, ufam Tobie» (Jesus jeg stoler på deg) som har blitt populært i Den katolske kirke over hele verden. Det finnes også en egen versjon av rosenkransbønnen basert på Faustinas visjoner, «Den guddommelige miskunns rosenkrans».

Bildet av Den guddommelige barmhjertighet

Faustina så et bilde av Kristus kledd i hvitt og med røde og lyse stråler som stråler ut fra hjertet (de symboliserer blodet og vannet som fløt fra hans side); den ene hånden er hevet til velsignelse og med den andre berører han sitt hjerte. Jesus ga henne klar beskjed: «Mal et bilde som viser det du ser, med påskriften: ʽJesus, jeg stoler på Deg’. Jeg ønsker at dette bildet skal bli høyaktet, først i ditt kapell, og deretter over hele verden. Jeg lover at de sjelene som vil høyakte dette bildet, ikke skal gå fortapt».

 

Hva er barmhjertighet?

Barmhjertighet er at Gud viser sin godhet for oss mennesker. Jesus sa: Vær også dere barmhjertige!

De syv legemlige barmhjertighetsgjerningene
  1. Gi mat til de sultne.
  2. Gi drikke til de tørste.
  3. Gi klær til de nakne.
  4. Gi husly til de husløse.
  5. Besøke de syke.
  6. Besøke dem som er i fengsel.
  7. Begrave de døde.

Kan du se hvilken tegning som viser hvilken barmhjertighetsgjerning?

 

De åndelige barmhjertighetsgjerningene

Finn ut mer om de åndelige barmhjertighetsgjerningene ved å klikke på bildet (arket kan skrives ut og fargelegges)

Påskekalender

Har du forresten lyst til å lage en egen påskekalender? Trykk på bildet så kan du skrive ut. I hver boks kan du tegne noe fint du har opplevd den dagen. På søndager ser du egne symboler som viser noe om hva den søndagen handler om. Begynn nederst med den tomme graven.

A3

 

A4