Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme
3. søndag i påsketiden

 

Etter at Jesus døde, stod han opp fra de døde og viste seg for disiplene sine.
Det var likevel noen ganger vanskelig for dem å kjenne ham igjen. Blant annet viste Jesus seg for to disipler som hadde dratt fra Jerusalem og var på vei til Emmaus. I Jerusalem hadde de vært vitner til Jesu lidelser og dom. De trodde at Jesus hadde tapt siden han døde på korset. De var veldig triste og skuffede, men hele veien var det Jesus de snakket med.

Da de kom til Emmaus inviterte de Jesus til å spise måltid med dem. Da de begynte å spise tok Jesus brødet, velsignet det, brøt det og gav dem. Da fikk de sine øyne åpnet, og de kjente ham igjen. Vi også gjenkjenner Jesus hver gang presten feirer messe og bryter brødet.

 

 

Aktiviteter

Skriv inn riktig ord. Vær forsiktig. Hvis du bruker for mange bokstaver kan blomsten til slutt visne.

 

På kryss og tvers til Emmaus

Labyrint

Trykk på bildet og skriv ut.

 

 

 

Husker du de legemlige barmhjertighetsgjerningene?