Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

Se følgende filmer der bibelfortellinger leses og illustreres

Film 1: Abraham og Sara får sønnen Isak


Film 2: Gud kaller Moses til å lede israelsfolket ut av Egypt


Film 3: Første påskefeiring, Israelsfolket går ut fra Egypt og gjennom havet


Film 4: Profeten Samuels fødsel og Gud kaller på Samuel


Film 5: Engelen Gabriel sendes til presten Sakarja og til jomfru Maria


Film 6: Jesus blir født, hyrdene og de vise menn tilber ham


Film 7: Johannes døperen forkynner, Jesus døpes og fristes i ødemarken


Film 8: Søstrene Marta og Maria, og deres bror Lasarus som vekkes opp fra de døde


Film 9: Jesu oppstandelse


Film 10: En ny himmel og en ny jord, den hellige byen Jerusalem